Share this content on Facebook!
20 Sep 2016


sơn nước dulux
Dulux là một thương hiệu quốc tế có sẵn sơn kiến trúc. Nó được sản xuất bởi AkzoNobel (trước đây là Imperial Chemical Industries) mặc dù các thị trường Mỹ hiện nay đang được phục vụ bởi PPG. Tên thương hiệu Dulux đã được sử dụng bởi cả hai ICI và DuPont kể từ năm 1931 và là một trong những loại sơn alkyd đầu tiên dựa trên.

Lịch sử
Trong những ngày đầu của sự tồn tại, trang trí và các nhà cung cấp của họ là những khách hàng chính của Dulux, với Say Dulux để trang trí của bạn được sử dụng như một khẩu hiệu quảng cáo trong những năm 1950....